Ingen oppsigelser i SOL Norge

En firedel av de 274 ansatte i nettselskapet Scandinavia Online (SOL) mister jobben på grunn av selskapets dårlige resultater. I den norske avdelingen er nedbemanningen allerede foretatt.