Korsvold-henleggelsen til Riksadvokaten

Kredittilsynet er ikke enig i Økokrims henleggelse av straffesaken mot Åge Korsvold, og påklager henleggelsen til Riksadvokaten.