Uten "vaktmester"

14 maskinister i Det Norske Maskinistforbund ved Haukeland Sykehus ble tatt ut i streik i går. Det betyr slutt på vanlig vedlikeholdsarbeid og redusert kapasitet på vaskeri, kjøkken og sterilsentral.