Den friskeste er fisken

Mens de firbente trues av alskens skumle sykdommer, blir oppdrettsfisken bare friskere. Bruken av antibiotika i næringen har minket kraftig det siste tiåret.