Harde fronter i retten

Advokat Steinar Wiik Sørvik og forsvarerne til Per og Veronica Orderud røk sammen flere ganger under Wiik Sørviks utspørring av Per Orderud.