Griper inn mot klimaforsøk

Forskere vil pumpe ren CO2 ned i havbunnen for å studere effekten på det marine miljø. SFT sa ja, men statsråd Børge Brende griper inn mot prosjektet.