Kommentarer om Jaglands avgang

Vi har spurt flere markerte AP-politikere om deres kommentar til Jaglands avgang.