Bondevik I mer pop enn Bondevik II

Under halvparten av velgerne mener at Regjeringen Bondevik II gjør en ganske god eller svært god jobb.