Regjeringen vil fjerne svovelavgiften

Regjeringen går inn for at svovelavgiften på utslipp fra kull, koks og raffinerier fjernes. Betingelsen er at prosessindustrien følger opp med tiltak som gjør at Norge kan oppfylle sin internasjonale forpliktelse om å redusere svovelutslipp.