Alternative fredspris utdelt

Årets alternative fredspris deles av fire prisvinnere. Felles for dem er arbeidet for konfliktløsning og forsoning.