Sandbekk ny sjef for Sjøstridskreftene i Sør-Norge.

Flaggkommandør Arild Sandbekk er i statsråd utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som Kommandør for Sjøstridskreftene i Sør-Norge.