Hagen: Utmeldelsen bekrefter anklagene

Carl I. Hagen tar Dag Danielsens utmeldelse til etterretning. Den betyr blant annet at Frp ikke lenger er Stortingets nest største parti.