Dørum vil vurdere politimeistrane

Justisminister Odd Einar Dørum vil tenkje igjennom om bruk av åremålstillingar for politimeistrane kan gjere påtalemakta mindre uavhengig.