Rakket ned på sin egen datter

Sverre Kirkemo stempler sin egen datter — Veronica Orderud - som egosentrisk, manipulerende og iskaldt beregnende.