- Måtte hatt egen sekretær hvis jeg skulle svart alle

Anne Gran hadde behøvd sekretær om hun skulle sendt brev til alle på venteliste hver gang hun foretar opptak.