NHO slit med etikken

NHO-president Jens Ulltveit-Moe må i neste veke forklare seg for arbeidsutvalet i NHO om eit mogeleg tilfelle av korrupsjon eit av selskapa hans er involvert i.