Ortopedi topper klagesaker

Nesten halvparten av skadene som Norsk Pasientskadeerstatning behandlet i perioden 1993-99 hadde sammenheng med ortopediske lidelser.