Lavere priser gir økt lakseeksport

Lakseeksporten fra Norge har økt i år. Men det skyldes ikke at forbrukerne er blitt reddere for å spise kjøtt. Lavere priser gjør utsla get.