Toll og tull

I fjor innførte USA toll på norsk stål. Vi svarer med å legge toll på amerikanske geværerer.