- Tragedien kan skyldes plikter

Den ramsalte kritikken av asiatiske sjøfolk får sjøfartsforsker Gunnar M. Lamvik til å se rødt. Han mener filippinske sjømenns enorme forpliktelser til familien kan forklare hvorfor annenstyrmann Ronnie Zape på «Bow Eagle» handlet som han gjorde.