Lørdag skrev VG at justisminister Anders Anundsen har beordret at den «nye» straffeloven skal være på plass innen neste sommer, opptil ti år etter at de første endringene ble vedtatt av Stortinget.

Hans forgjenger Grete Faremo antydet at endringene ikke ville skje før 2018 eller 2019, men Anundsen mener dette er for defensivt.

Sverre Bromander, som leder Politijuristene, en medlemsforening for alle jurister ansatt i politiet, namsfogdene og andre særorgan, sier at han er glad for initiativet fra Anundsen. Samtidig understreker han overfor NRK at Politijuristene ikke vil kunne bruke den nye straffeloven på en god måte, uten at visse forutsetninger på plass.

— Jeg tror det er fullt mulig. Samtidig må vi ta inn over oss at kapasiteten allerede er sprengt hos politiadvokatene i dag, sier Bromander.

I sin høringsuttalelse til Politianalysen påpekte Politijuristene at hver enkelt påtalejurist behandlet rundt 740 straffesaker årlig. I uttalelsen het at det til enhver tid lå rundt 70 ferdig etterforskede saker som er eldre enn tre måneder ved hvert politikontor.

Bromander tror at det å innføre straffeloven fra 2005 uten en kompetanseheving, vil kunne forsterke den tendensen.

— I en periode tror jeg ganske åpenbart at det vil bli enda lenger saksbehandlingstid og flere henleggelser. Dette i alle fall tilfelle dersom man ikke tar hensyn til behovet for kompetanseheving og at kapasiteten allerede er sprengt med en straffelov vi kjenner, sier Bromander.

KREVER HANDLING: Justisminister Anders Anundsen (Frp) har gitt ordre om at den nye straffeloven skal tre i kraft, men landets politijurister frykter høyere arbeidspress.
SCANPIX