— Vi skal levere. Om ikke er Fellesforbundet uten leder, sa Bakke i en spøkefull tone til Klassekampen i januar.

Bak smilet lå et dypt alvor. For Bakke ønsker selv å la Fellesforbundet fronte LOs pensjonskamp i et hovedoppgjør som er forbundet med streikefare allerede før forhandlingene er innledet.

Pensjonskamp

Tirsdag møtes representantskapet i LO for å vedta kravene foran årets lønnsoppgjør. Forhandlingene ventes å bli ført forbundsvist.

Det innebærer at Fellesforbundet og motparten Norsk Industri forhandler først, i tråd med den såkalte frontfagsmodellen. Hensikten er å unngå en lønnsvekst som er større enn hva konkurranseutsatt næringsliv antas å tåle.

Tariffesting av pensjon i privat sektor blir et av de viktigste kravene fra arbeidstakerorganisasjonene i oppgjøret. Slik LO ser det, er dagens system til hinder for likestilling. Forklaringen er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn og dermed skal ha mer inn på sin pensjonskonto før de går av.

I tillegg vil arbeidstakerne ha innflytelse over noe som tradisjonelt har falt inn under bedriftenes styringsrett.

— Vi vil være med å ha styring. Det vil vi aldri få før vi får pensjon inn i tariffavtalene, framholder LO-leder Gerd Kristiansen.

Felleskasse

LO ønsker å få flest mulig arbeidstakere over til den nye hybridløsningen - en slags mellomting mellom ytelses- og innskuddsbasert pensjon. Det vil nulle ut kjønnseffekten, framholdes det.

Fellesforbundet mener selv å ha funnet svaret på hvordan dette best kan gjøres. En egen pensjonskasse som forvaltes av LO og NHO i fellesskap vil angivelig kunne gi så mye som 875 millioner kroner i årlige besparelser for bedrifter med innskuddsordninger.

Finansnæringen advarer mot løsningen. NHO har satt seg på bakbeina. Arbeidsgiverne tviler på tallene fra LO og er villig til å utstå en streik for å beholde styringsretten over pensjonene, fastslår Norsk Industris leder Stein Lier Hansen.

— Vi er villig til å ta konflikt på vår prinsipielle linje, har han tidligere klargjort overfor VG.

Lærerstreik?

Også i offentlig sektor er det vanskelige spørsmål som skal ryddes av veien i forhandlingene som følger i kjølvannet av LO og NHO.

Et av de mest betente er det om lærernes arbeidstid. Unio-leder Anders Folkestad har beskrevet årets tariffoppgjør som et risikoprosjekt. Bekymringen er stor også hos motparten.

— Ingen av partene er tjent med at lærernes arbeidstidsordning blir tema i årets hovedtariffoppgjør, men vi må konstatere at slik blir det, sa KS-direktør Per Kristian Sundnes da disse særskilte forhandlingene brøt sammen i januar.

KS har gått inn for å endre lærernes arbeidstidsavtale i retning kortere sommerferie og mer normalisert arbeidstid gjennom året. Utdanningsforbundet, det største i hovedsammenslutningen Unio, forsvarer på sin side dagens arbeidstidsavtale ved at den sikrer at lærerne er godt forberedt til å følge opp elevene gjennom skoleåret.

— Det er mye historikk knyttet til lærernes arbeidsavtale. Dersom den endres, vil det være en katastrofe for Erna Solbergs satsing på kunnskapssamfunnet, framholdt Folkestad.