• FÅR STØTTE: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB mener Liv Signe Navarsete ikke har brutt noen regler ved å ta kontakt med sin statsrådskollega Bård Vegar Solhjell.

Ektemannen inhabil i veisaken

Liv Signe Navarsetes mann erklærte seg inhabil da Lærdal kommune behandlet omstridt veisak.