• LUSEKAMP: Bruken av kjemiske avlusingsmidler er på retur i oppdrettsnæringen, men fiskeriminister Harald T. Nesvik mener likevel det er behov for forbud ved anlegg som ligger nær reke- og gytefelt. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Strammer inn lusemiddelbruk i oppdrett

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg som ligger nær reke- og gytefelt.