Prester tror ikke på helvete

Ingen av de norske prestene som ble intervjuet i en ny undersøkelse holder fast ved læren om en evig fysisk pine i helvete.