Vil instruere Bondevik om sjefspensjonar

Statsminister Kjell Magne Bondevik risikerer nå at Stortinget instruerer regjeringa til å innleie forhandlingar med statlege leiarar for å redusere lønn og pensjon.