Frisvold fjerna viktigaste «vaktbikkja»

I 1997 etablerte forsvarssjef Arne Solli forsvarssjefens internrevisjon. Etterfylgjaren, Sigurd Frisvold, sørga for å nedlegge internrevisjonen i 2001.