Brannutrykning til røyksugen mann på sykehus

En pasient ved Sykehuset Østfold Moss som ikke kunne vente lenger med å fyre opp en sigarett, fikk påskeaften besøk av brannmannskaper.