Vil skremme sykemeldte tilbake på jobb

Fra 1. juli truer Stortinget med å ta i bruk bøter og kutt i sykelønn for å få ned sykefraværet. Hjelper ikke dette vil trolig alle bli økonomisk straffet ved sykdom.