Vert grilla om SND Invest

I morgon må næringsminister Ansgar Gabrielsen svare for seg under ei open høyring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.