Sjødin vil ha fri sakførsel i Birgitte-saken

Advokat Arvid Sjødin mener staten må betale saksomkostningene i erstatningssaken mot Birgitte Tengs' fetter.