Slottet ved svenskegrensen

Et skogens Akropolis - grenseslottet Skinnarbøl fornemt tilbaketrukket ved Vingersjøen sør i Hedmark. Godset likner den kongelige residens i Oslo og ble «sommerhus» for den svensk-norske dronning Sophie.