Straumpriskutt for grisgrendte stròk

Det nye systemet for prisutjamning av nettleiga gjer at fleire i grisgrendte stròk får lågare straumrekning.