1000 innsjøer kan være forurenset av veisalt

Veisalt kan ha forurenset mer enn 1.000 norske innsjøer. Nå skal Vegdirektoratet utrede omfanget.