Supplybåt kolliderte i Nordsjøen

MS ”Strilmøy” fra Simon Møkster rederi kolliderte i morges med en britisk tråler i Nordsjøen.