Foreløpig ingen funn av farlig fugleinfluensa

Veterinærinstituttet har ikke funnet fugleinfluensa av den farlige typen i de første undersøkelsene av villfugl i Norge.