Økte bevilgninger til vei og jernbane

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av riksvei- og jernbanenettet med totalt 460 millioner kroner.