Slipper skatteskjerpelse

Regjeringen har gjort kuvending og gir riggselskapene overgangsordninger for å slippe tøff skatteskjerpelse allerede fra nyttår.