Michelsen var iherdig unionstilhenger

Det kokte i Arbeidersamfundets festsal i Kristiania. Tema for folkemøtet var flaggsaken. En ung bergenser talte varmt for unionen med Sverige og unionsflagget. Hans navn var Christian Michelsen (22).