Plasserer Norge på sidelinjen

Det vil ta lengre tid enn beregnet før EU blir i stand til å ta opp nye medlemsland. 2007 er i hvert fall for tidlig. Og Norge er plassert mer på sidelinjen enn de fleste er klar over.