Teleutgifter tar stadig mer av husholdningsbudsjettet

Teleutgifter utgjør en stadig større del av husholdningsbudsjettet. Husholdningenes teleutgifter er tre- til seksdoblet de siste seks årene.