• MEDISINSK OPPSIKT: Nordfjordingen og Haukeland-legen Jostein Kråkenes har utvikla ein metode for å påvise nakkeslengskade. Dette betyr at pasientane endeleg kan få ein diagnose, og at behandlingsmetodane kjem til å bli meir effektive i framtida.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG

Medisinsk gjennombrot for nakkesleng

Som første forskar i verda har Jostein Kråkenes i Bergen klart å påvise nakkeslengskade. Den nye MR-metoden kan forandre livet for pasientar i framtida.