Mer kjønnsdelt i videregående

Jenter og gutter velger tradisjonelt i høyere utdanning. Men i videregående er elevene enda mer tradisjonelle. Det samme mønsteret går igjen tiår etter tiår.