Kraftig korreks til NOKAS-forsvarer

Advokat Marius Dietrichson – forsvarer for Metkel Betew – måtte tåle en kraftig korreks fra sorenskriver Helge Bjørnestad under NOKAS-saken i Stavanger tingrett tirsdag.