- Jeg trakk meg i mars

Metkel Betew forklarte i dag for første gang at han skulle være med på ranet.