- MTB-ene holder mål

De fire MTB-ene som regjeringen tilbyr å sende til Libanon, er nesten tretti år gamle. Det samme er våpenutrustningen. - De holder likevel mål, sier skvadronsjef Narve Nordanger.