ID-løs asylsøker fikk jobb på Stortinget

En asylsøker med ukjent identitet som hadde fått avslag på sin asylsøknad, klarte i 2004 å bli sikkerhetsklarert og få ID-kort til Stortinget.