Fanges ikke opp

Kriminelle som «Lommemannen» går fri fordi samarbeidet mellom politidistriktene er for dårlig, mener politidirektøren.