Rødgrønne garanterer sykehuspenger

Det rødgrønne regjeringsalternativet garanterer at St. Olavs hospital i Trondheim vil få de 300 millioner kronene som trengs for å fullføre byggingen av sykehuset.