- Psykisk sjuke ramma

Sjukmelde med lettare psykiske lidingar blir hardast ramma av at ordninga med å kjøpa sjukmelde ut av pasientkøen no er blitt fjerna.